Jaskyňa Zlá diera

Jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského okresu je Jaskyňa Zlá Diera pri obci Lipovce (v miestnom dialekte nazývaná aj Jaskyňa ZLA DŽURA). Zlá Diera je výnimočná práve veľmi citlivým spôsobom sprístupnenia, pri ktorom návštevník s prilbou na hlave prechádza so sprievodcom tajuplné podzemie. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto si návštevníci svietia tradičnými jaskyniarskymi karbidkami, prípadne môžu použiť vlastné svetlo. Základná trasa trvá približne 40 minút. Je fyzicky nenáročná, vhodná aj pre malé deti (najmladší účastník mal 6 týždňov, najstarší 84 rokov). Nutná je pevná obuv a teplejší odev (v jaskyni je 7 stupňov).

askyňa Zlá Diera vznikla v kryhe vápencov a dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne pieskovcového pohoria Bachureň. Okolie pôvodne skrývali husté bukové a jedľovo-bukové lesy. V minulosti boli vyrúbané a nahradené pasienkami a terasovitými políčkami. Tie boli základom obživy pre domáce obyvateľstvo niekoľko storočí. V súčasnosti sú na mnohých miestach umelo zalesnené smrekovcovým lesom.

Otváracie hodiny 

V mesiaci apríl je jaskyňa otvorená denne v čase 9:00 – 18:00 (cez týždeň doporučujeme telefonický kontakt).
V mesiacoch máj, jún, júl a august je otvorená denne v čase 9:00 – 19:00.
V mesiaci september je jaskyňa otvorená denne v čase 9:00 – 18:00 (cez týždeň doporučujeme telefonický kontakt).
V mesiaci október je jaskyňa otvorená denne v čase 9:00 – 17:00 (cez týždeň doporučujeme telefonický kontakt).
V mesiaci november je jaskyňa otvorená denne v čase 9:00 – 16:00 (cez týždeň doporučujeme telefonický kontakt).


Ako bude reklama vypadať?
-
Zobraziť formulár pre nákup