Jaskyňa Domica

Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 358 m, z čoho je od roku 1932pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 m. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926.

Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. Domica predstavuje typ riečnej jaskyne v zrelom až staršom štádiu vývoja. Teplota jaskyne sa pohybuje od 10,2 °C do 11,4 °C a vlhkosť od 95 do 98 %.

Domica je významnou archeologickou lokalitou. Jaskyňa bola obývaná už pred 5000 rokmi roľníckym neolitickým človekom, dôkazom čoho sú bohaté nálezy ohnísk, rôznych črepov z nádob bukovohorskej kultúry (asi 45 000 kusov), kamenných škrabadiel, skalných mlynčekov, kostených predmetov a pozostatkov po kolových stavbách. V Posvätnej chodbe sa na stenách zachovali aj uhľové kresby (ornamenty). Medzi sintrovými útvarmi je pozoruhodná zasintrovaná nádobka bukovohorskej kultúry, ktorá sa nachádza aj v logu jaskyne.

Otváracie hodiny:

Hlavná sezóna (jún – august)

Okruh bez plavby 9:00 – 16:00

Pravidelné vstupy: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Okruh s plavbou 9:00 – 15:00

Pravidelné vstupy: 9:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:00

Mimosezónne obdobie (február – máj, september – december)

Okruh bez plavby 9:30 – 14:00

Pravidelné vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Okruh s plavbou 9:30 – 14:00

Pravidelné vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Zatvorené 24. – 26. december, január, všetky pondelky

Cenník vstupného:

Krátky okruh: dospelí 6,- Eur; študenti a dôchodcovia 5,- Eur; deti 3,- Eur; video 7,- Eur; foto 7,- Eur;
mimoriadný vstup 30,- Eur

Dlhý okruh, okruh s plavbou: dospelí 7,- Eur; študenti a dôchodcovia 6,- Eur; deti 3,50 Eur; video 7,- Eur; foto 7,- Eur,
mimoriadný vstup 50,- Eur


Ako bude reklama vypadať?
-
Zobraziť formulár pre nákup