Archeoskanzen Havránok

Na úpätí vrchu Úložisko vypínajúceho sa nad vodnou nádržou Liptovská Mara sa nachádza jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Liptova, lokalita Havránok. V dávnej minulosti sa tu rozkladalo niekoľko remeselnícko-roľníckych osád, ktorých obyvateľstvo bolo značne ovplyvnené kultúrou Keltov, neskôr oblasť osídlili Slovania. V súčasnosti je v lokalite vyhlásenej i za národnú kultúrnu pamiatku zriadené archeologické múzeum v prírode. Návštevník tu nájde zrekonštruované obytné, fortifikačné i kultové objekty z mladšej doby železnej, staršej doby rímskej i zo stredoveku. Za všetky možno spomenúť unikátnu opevnenú svätyňu, v ktorej sa konávali magické keltské obrady, a ktorá zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra ďaleko presahujúceho hranice regiónu. Taktiež tu nájdeme základy a opevnenie stredovekého zemepanského hrádku s palisádami, priekopou a obrannou vežou. Nižšie, priamo na brehu Liptovskej Mary, sa nachádza pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie s expozíciou zameranou na kultúrne dejiny regiónu. V areáli skanzenu sa pravidelne usporadúvajú rôzne zaujímavé kultúrne podujatia približujúce dávne keltské obrady i všedný život Keltov, staré remeslá či stredoveké šermiarske umenie. Archeologické múzeum Havránok je prístupné po červenej turistickej značke z obcí Bobrovník a Vlachy.

Okres: Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)

GPS: 49,1044105963827 19,4809922738397


Ako bude reklama vypadať?
-
Zobraziť formulár pre nákup